Uğur Dershanesi

Hizmet > Eğitim ( Hizmet )

Kuruluş yılı: 1968
Orijin ülkesi: Türkiye
Yatırım Aralığı
Nüfusu 100.000’den az alan yerler için 10.000 $, n - -

Faaliyet Alanı
Eğitim ve Öğretim


Franchise Sisteminin İşleyişi
Adaylar sisteme dahil olabilmek için gerekli başvuru dosyasını eksiksiz doldururlar. Başvuru dosyası ilgili birim tarafından incelendikten sonra, bölge, şehir, bina ve kişiler ile ilgili incelemeler yapılır. Bu noktalarda uygunluk sağlandığında, franchise sözleşmesi imzalanarak, sisteme giriş bedeli tahsil edilir. Uğur Dershaneleri, franchisee’ye belli aralıklarla eğitim verir ve sistemin işleyişini denetler.


Aranan yer ve bölge tanımı
Türkiye, A.B.D ve Uzakdoğu Binanın dershane ihtiyaçlarını karşılayabilmesi, merkeziyet


Aranan işletmeci özellikleri
Mali yeterlilik, geçmiş eğitimcilik ve iş tecrübeleri, Uğur Dershanesini temsil kabiliyeti, tüzel kişiliğe sahip olması

615 kişi bu markayı beğendi.
Firmaya Ait Şube Sayısı10
Franchise Olan Şube Sayısı56
Franchise Kullanım BedeliHer yıl kanunen belirtilen öğrenci ücret
Reklam Fonu KatılımıBelirlenmiş aylık sabit miktar
İşletme Sermayesi-

Uğur Dershanesi
Franchise Bilgi Formu

Zorunlu alanlar *

Uğur Dershanesi franchise, Uğur Dershanesi bayilik, Uğur Dershanesi bayiliği, Uğur Dershanesi franchise fırsatı, Uğur Dershanesi bayi fırsatı, Uğur Dershanesi mağazası, Uğur Dershanesi telefonu, Uğur Dershanesi email, Uğur Dershanesi e-postası, Uğur Dershanesi iletişim, Uğur Dershanesi franchise formu